Dersler

  • ARCH 457 Introduction to Deterioration and Conservation (3-0)3

İnşaat ve koruma projelerinde kullanılan tarihi yapı malzeme özellliklerine  ve kökenine giriş. Malzemelerin bozulma nedenlerine ve koruma tekniklerine giriş.

  • REST 509 Workshop in Conservation (3-6)6

Disiplinler arası koruma sürecinin bir parçası olarak kapsamlı bir şekilde  yapıların değerlerini, problemlerini ve potansiyellerini anlamak için özgün tarihi binaların  tarihi, mimari, yapısal ve malzeme özellikleri ile birlikte fiziksel durumları üzerine yapılan bir çalışma.  Öğrencilerin kişisel deneyimlerine odaklı belgeleme, değerlendirme, koruma önerileri geliştirmek ile birlikte  görsel ve yazılı formattta sunumlar yapımaktadır. 

  • REST 555 The Diagnosis and Treatment of Material Decay in Historic structures (3-0)3

Tarihi yapı malzemelerinin özellikleri, bozulma problemleri, yapı inşaası sırasında gelişebilecek hatalar, uygulanan onarım teknikleri ve restorasyonlar.

  • REST 556 – The Laboratory and Conservation of Structures and Materials (2 – 2)3

Geleneksel yapı malzemlerinin doğası ve davranışları, karşılaşılan genel hatalar, bozulma faktörlerinin tanısı ve malzeme performansları açısından günümüz koruma teknikleri The nature and behaviour of traditional building materials, their common defects, diagnosis of decay factors and current conservation techniques with a critical view of their performance.  Örnek olay çalışmaları kapsamında  binaların tek yapı elemanlarından tüm yapı ve tarihi alana kadar  değerlendirmeleri yapılacaktır.

  • REST 558 Laboratory Experiments in Conservation Science I (1-4)3

Laboratuvar altyapısının kullanımı, geleneksel yapı malzeme özelliklerini ve davranışını anlamaya yönelik yerinde yapılan deneyler ve ölçümler. Koruma araştırma projesi bağlamında etkin bozulma etkenlerinin tanılarının konması.

  • REST 559 Laboratory Experiments in Conservation Science II (1-4)3

Uygun koruma  müdahalelerinin seçim kriterleri ve testleri üzerine labaratuvar çalışmaları, uygun onarım teknikleri ve malzemelerinin geliştirilmesi,  tarihi yapılarda koruma işlemlerinin gözlemlenmesi.

  • REST 685 Conservation of Materials 1 (3-0)3

 Malzeme bozulmaları ve onarımlarının  belirli problemleri ile ilgili yeni geliştirilen teknikler.

  • REST 686 Conservation of Materials 2 (3-0)3

Bazı özel tarihi malzemelerde çeşitli konu başlıklarda güncel araştırma  makalelerini değerlendirerekve tartışarak ilerlemek.

  • ARME 540 Conservation and Restoration of Archaeological Objects (2-2)3

Arkeolojik malzemenin toprakta ve maruz kaldığı çevrede çürümesi. Arkeometride korumdan kaynkalı olası müdahale sorunları.

  • ARME 541 Archaeological Materials and Their Properties (3-0)3

Arkeolojik malzemlerin temel doğası, özellikleri ve davranışları. Basic nature of archaeological materials, their properties and behaviour.  değişiklik mikroyapısındaki değşikliklerden kaynnaklı modifikasyonlar.