Devam Etmekte Olan Projeler

ULUSLARARASI PROJELER:
  • TUBITAK-CNR– 213M554: Stone consolidation with innovative nanodispersive products for the conservation of cultural heritage in the Mediterranean Basin, Türkiye-İtalya İkili İşbirliği Projesi,ODTÜ-MKL ve CNR-ICVBC Rome; ODTÜ Bütçe: €82550,00. ODTÜ Proje Koordinatörü: E. N. Caner-Saltık, Ayşe Tavukçuoğlu; İtalya Ekip Koordinatörü: Dr. Annamaria Mecchi, Loredana Luvidi; Haziran 2014 – Mayıs 2016.

ULUSAL PROJELER: 

  • ODTÜ BAP-02-01-2015-001 "Kireç esaslı sıvaların ses yutma özellikleri ile gözenek yapıları arasındaki ilişkinin incelenmesi". Proje Ekibi: Ayşe Tavukçuoğlu (Yürütücü), Emine N. Caner- Saltık, Mehmet Çalışkan, Işın Meriç, Meltem Erdil, Burhan Alam, Alp Güney. Proje Süresi: 01/01/2015 - 31/12/2015 (devam etmekte).