Completed Projects

INTERNATIONAL PROJECTS:

 • EU Project JOCHERA – 294975: Jordan Conservation of Cultural Heritage in ERA, FP7-INCO-2011-6; Participant METU; METU Project Coordinator: E. N. Caner-Saltık, Ayşe Tavukçuoğlu; December 2011- November 2013.

 • EU Project MONUMENTSLAB - 206710: Improvement of METU-Research Laboratory for the Conservation of Historic Monuments, FP7-REGPOT-2007-1, Coordination and support action, Project Coordinator: E. N. Caner-Saltık; WP1 Leaders: E. N. Caner-Saltık, T. Topal; WP2 Leader: A Tavukçuoğlu; WP3 Leaders: A. Türkmenoğlu, A. Tavukçuoğlu;  WP4 Leader: E.N. Caner-Saltık; June 1, 2008 – May 31, 2011.

 • EU Project QUARRYSCAPES-051456, Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in the Eastern Mediterranean, EU, FP6, INCO Specific Targeted Project, Participant METU, METU Project Coordinator::Prof. Dr. Emine N. Caner-Saltık; November 2005- October 2008.

 • EU Project HAMMAM-517704, Aspects and Multidisciplinary Methods for the Mediterranean Region, EU, FP6, INCO, Specific Targeted Project, Participant METU, METU Project Coordinator:Prof. Dr. Emine N. Caner-Saltık; September 2005 - August 2008.

 • TUBITAK-CNRS Bilateral Project, Development of new methods of conservation for marble in archaeological sites and monuments: A study to develop combined treatments for marble conservation using nanoparticles and biomineralization, Turkish-French University Cooperation Project, METU-MCL and LRMH France. Turkish Team Coordinator: Prof. Dr. Emine N. Caner-Saltık; French Team Coordinator: Dr. Genevieve Orial; 2004-2005.

 • PACT-EUROMED GLACURE Project: 2001, EUROMED: ERB3514PL972598, A study on the properties of medieval glazed ceramics in Anatolia; METU Project Coordinator: Prof. Dr. Ay Melek Özer; 1999-2001.

 • METU- AGÜDOS 1999, 98. 02.01.01, Conservation of Orhun Monuments Part (1): Examination of the deterioration in Orhun Stone Monuments for the Purpose of Conservation;.Turkish International Cooperation Agency-TIKA and METU; Project Coordinator: Prof. Dr. Emine N. Caner-Saltık; 1999.

NATIONAL PROJECTS:

 • METU-AGÜDOS KOMMAGENE NEMRUT CONSERVATION AND DEVELOPMENT PROGRAM, "Program for Preparing a Management Plan, Materials and Structural Conservation of Nemrut Mountain, Tumulus and Its Monuments"; Project Coordinators: E. N. Caner-Saltık, N. Şahin Güçhan; Duration:15/08/2006 – 03/03/2008 (1st Period), 03/03/2008 – 15/09/2011 (2nd Period).

 • METU BAP-02-01-2014-003 "Breathing properties of building walls and their impact on indoor air quality: measurements and analyses"; Duration: 01/01/2014 - 30/06/2015 (18 months).

 • METU BAP-02-01-2013-003“Technological properties of building materials used in traditional timber dwellings in Ankara: earthen materials and plasters";  Duration: 01/01/ 2013-31/12/2013 (12 months).

 • METU BAP-02-01-2012-01"Mimarlık Bölümü’nün eğitim ve araştırma etkinliklerine internet üzerinden erişim ve sorgulama imkanı 

  veren veri tabanının oluşturulması – Archweb sitesinin İçerik Yönetim Sistemi kullanılarak yeniden yapılandırılması (ARCHWEB-CMS)”; Duration01/01/2012-31/12/2012 (12 months).

 • METU BAP-02-01-2011 “20.yy başlarında yapı cephelerinde kullanılan taş görünümlü sıva mimari elemanların restorasyon sonrasıdurumlarının değerlendirilmesi - tahribatsız muayene ve mikroyapı analizleri”; Duration:01/01 2011-31/12/2011(12 months).
 • METU BAP-02-012010-01“Thermal insulation assessment of building envelope by quantitative infrared themography; Duration:01/ 01/2010-31/12/2011(15 months).

 • METU BAP-02-01-2010 “Yapım ve malzeme teknolojilerinde ilerlemeye yönelik arşiv ve veri tabani oluşturulmasi. 1. Aşama ODTÜ Yapı Bilimleri Araştırma Birimi’nin yapı fiziği sahasindaki çalişmaları”; Duration: 01/2010- 06/2011.

 • METU BAP-02-01-2009-02 “Non-destructive examination of material failures at historic masonry structures-failure analysis and method development”;Duration: 01/2009-12/2009 (12 months).

 • METU BAP-02-01-2009-06 “Exterior plaster technology used in traditional houses: raw materials and their contribution to theirperformance characteristic”;  Duration: 01/01/2009-31/12/2009 (12 months).

 • METU BAP-2008-02-01-02 “A research on the original technological properties of historical Turkish baths”; Duration: 01/2008-06/2009 (12 months).

 • METU BAP-2008-02-01-04 “Exterior plasters of historical residential units in Ankara: Composition, raw materials and performanceproperties”; Duration: 01/ 2008-12/2008.

 • METU BAP-2007-02-01-01“An investigation on the water supply and drainage systems of Turkish baths by non-destructive testing methods”; Duration: 01/2007-12/2007.

 • METU BAP-2007-02-01-04 “A research on the historical plasters of traditional Ayas houses and the development of compatible repair plasters”; Duration: 01/2007-12/2007.

 • METU BAP -2006-02-01-01“A study on Application Instructions in Buildings for Autoclaved Aerated Concrete Produced in Turkey”; Duration:01/2006-12/2006.

 • METU BAP-2006-02-01-03 “The development of non-destructive testing methods for the evaluation of timber in historic structures:the use of ultrasonic, acousto-ultrasonic and infrared thermography together”; Duration:01/2006-12/ 2006.

 • METU BAP-2006-02-01-04 “The determination of technological properties for stone-like exterior plasters and the development of repair-plasters: a study on historic plasters in Ankara; Duration: 01/2006-12/2006.

 • METU BAP-2005-02-01-05 “A study on the material characteristics of contemporary finish coats/exterior plasters and theircompatibility with the neighbouring building materials in masonry structures”; Duration:01/2005-04/2006.

 •  METU BAP-2005-02-01-06 “The determination of material characteristics of Autoclaved Aerated Concrete produced in Turkey; Duration: 01/ 2005-12/2005.

 • METU BAP-2005-02-01-08 “Non-Destructive testing of old and new timber elements: ultrasonic velocity measurements and infrared thermography”; Duration: 01/2005-12/2005.

 • METU BAP-2004-02-01-09 “Analyses of timber in historic structures by non destructive methods”; Duration: 01/2004- 12/2004.

 • METU BAP-2004-02-01-01“Formation of a database on the materials studies of historic buildings for the purpose of their conservation. Stage 1: Collection of data produced by METU-Materials Conservation Laboratory during the last ten years”; Duration: 01/2004-12/2004. 

 •  METU BAP-2002-02-01-08 “The material properties of Ağzıkarahan Tuffs”;  Duration: 06/ 2002- 07/2004.

 • METU BAP-2000-02-01-08 “Research on Design and Material Properties of Drainage Systems: for the maintenance and remedy studies of some stone monuments”; Duration: 06/2000- 09/2002.

 •  METU AFP-99-02-01-01“Development of Non-Destructive testing Methods for the Diagnosis of Dampness Problems in Historic Stone Buildings and Investigation of Original Drainage Systems and Details”; Duration: 05/1999-04/2000.

 • METU AFP-97-02-01-03 “Development of a Knowledge-Based Expert System for the Diagnosis and Remedy of Dampness Problems in Historic Stone Buildings";  Duration: 04/1997- 10/1998.