National Publications

 • Meriç, I., Tavukçuoğlu, A., Çalışkan, M. (2014). Malzemelerini mikro yapı özelliklerinin akustik perfomansa etkisi: Gözeneklilik yapısı ile ses yutma özeeliklkeri arasındaki ilişki. In:1 st National  Symposium on Building Physics and Environmental Control, 13-14 March 2014, İstanbul, Turkey: İstanbul Technical University.

 • Meriç Nursal, I., Tavukçuoğlu, A. & Çalışkan, M. (2014). Malzemelerin Gözenek Yapısı ile Ses Yutma Nitelikleri Arasındaki İlişki. Yalıtım, 18(128) (pp 58-70).

 • Ulusoy, G., Tavukçuoğlu, A., Çalışkan, M. (2013). Tip proje spor salonlarındaki akustik özelliklerin çok amaçlı kullanımlar için iyileştirilmesi. In: TAKDER 10 th  National Symposium on Acoustics, İstanbul, Turkey,  16-17 December 2013 (pp.HA12:1-10). İstanbul: Turkish Acoustics Association.

 •  Sü Gül, Z., Çalışkan, M., Tavukçuoğlu, A. (2013). 2007-2011 Onarımları sonrası Süleymaniye Camii’nin akustik özellikleri: ölçüm ve değerlendirmeler. In: TAKDER 10 th National Symposium on Acoustics, İstanbul, Turkey, 16-17 December, 2013 (pp.HA03:1-8). İstanbul: Turkish Acoustics Association. URL: http://www.mezzostudyo.com/medya/pdf/23411389171013.pdf

 •  Tavukçuoğlu, A., Aydın, A., Çalışkan, M. (2011). Tarihi Türk hamamlarının akustik nitelikleri: özgün hali ve bugünkü durumu. In: TAKDER 9 th National Symposium on Acoustics, Ankara, Turkey, 26-27 May , 2011 (pp. 28/1-28/10). Ankara: Turkish Acoustics Association. URL: http://www.mezzostudyo.com/medya/pdf/23741369488884.pdf

 • Grinzato, E., Bison, P., Tavukcuoglu, A. (2009). Caratterizzazione di materiali edili, con il metodo integrato termografico-ultrasonico-analitico. In: La Conferenza Nazionale sulle Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica – 13o Congresso AIPnD (Associazione Italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica), 15-17 October, 2009, Rome: AIPnD, Italy (pp.1-10). URL: http://www.ndt.net/article/aipnd2009/files/orig/13.pdf.

 •  Tavukçuoğlu, A. (2009). Tarihi Yapıların Tahribatsız Yöntemlerle Muayenesi ve Kontrolü. In: E. Kudde and P. Aksoy (Eds.) In: Proceedings Book-İBB KUDEB  Symposium on  Conseravtion and  Repair of  Masonry  Structures, İstanbul, Turkey, 28-29 September, 2009 (pp. 187-200). İstanbul Municipilaty, Directorate of  Conservation Applicaion Supervision (İBB KUDEP).

 •  Dişli, G., Tavukçuoğlu, A., Tosun, L. (2009). Ankara Şengül Hamamı’ndaki çatı akaçlama düzeneğinin tahribatsız yöntemlerle incelenmesi. In: H.Dönmez and A. Özme (Eds), 30 th International Sypoisum on Excavation, Research and Archeometry- Meeting on results of the 24 th Archeometry, Ankara, Turkey, 26-30 May, 2008 (pp.279-298). Publications of T.C. Cultural and Tourism Ministry, Publication No: 3173, General Directorate of Cultural Assets and Museums Publication No:132. Ankara: İsmail Aygül Ofset Press. URL: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arkeometri/24_arkeometri.pdf.

 • Aydın, A., Tavukcuoglu, A., Çalışkan, M. (2008). Tarihi Türk hamamlarındaki akustik niteliklerin bilgisayar modelleme ve simülasyon yöntemi ile analizi. In: Proceedings Book, 4th National Sympposium  and Exhibition on Construction Materials, 12-14 November 2008 (pp. 268-279), İstanbul, Turkey: TMMOB Chamber of Architects - Istanbul Branch.

 • Örs, K., Tavukçuoğlu, A, Demirci, Ş, Düzgüneş, A. (2008). Yalıtımlı dış duvarlarda kullanılan koruyucu dış cephe kaplamalarının uyumluluk özellikleri. In: Proceedings Book, 44th National Sympposium  and Exhibition on Construction Materials, 12-14 November 2008 (pp. 418-433), İstanbul, Turkey: TMMOB Chamber of Architects - Istanbul Branch. URL:  http://arastirmax.com/system/files/dergiler/290/makaleler/30/1/arastirmax-yalitimli-dis-duvarlarda-kullanilan-dis-cephe-kaplamalarinin-uyumluluk-ozelliklerinin-degerlendirilmesi.pdf

 • Akoğlu K. G., Caner-Saltık, E.N., Caner-Özler E. (2008). Ankara Augustus Tapınağı’nın Taş Koruma Çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. In: 30 th Uluslararasi Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
 • Tavukcuoglu, A., Caner-Saltik, E. N., Demirci, Ş., Yasar, T. Guney, A. (2005). Ağzıkarahan (Aksaray) tüflerinin malzeme özellikleri. In: Proceedings Book, the 23rd International Symposium on Excavation, Research and Archeometry , Meeting on results of Archeometry, Vol.2, Antalya, Turkey, 30 May– 03 June, 2005 (pp. 417-428). Publications of T.C. Cultural and Tourism Ministry, Publication No:3053-2, General Directorate of Cultural Assets and Museums Publication No:114-2.  Ankara: DÖSİM Press. URL: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/23_arastirma_2.pdf

 • Esen, S., Tunç, N., Telatar, S., Tavukçuoğlu, A., Caner-Saltık, E. N. & Demirci, Ş. (2004). Manisa Çukur Hamam’ın Onarımına Yönelik Malzeme Çalışmaları. In: 2th National Symposium and Exhibition on Construction Materials, İstanbul, Turkey, 6-8 October 2004 (pp. 494-505). İstanbul, Turkey: TMMOB Chamber of Architects - Istanbul Branch.

 • Tavukçuoğlu, A., Düzgüneş A.& Caner-Saltık, E.N. (2002). Taş Tarihi Binalarda Çatı Akaçlama Düzeneklerinin Yeterlik Yönünden İrdelenmesi: Ağzıkarahan Örneği. In: 1th National Symposium on Construction Materials, Vol. 2, İstanbul, Turkey, 9-13 October 2002 (pp. 655-666). İstanbul, Turkey: TMMOB Chamber of Architects - Istanbul Branch

 • Tavukçuoğlu, A. (2000). Taş Yapılarda Malzeme Bozulmalarının Görsel Analizi – Ağzıkarahan Örneği. Journal of YAPI, June 2000, (pp. 100-106). Ankara, Turkey: Yapı Endüstri Merkezi (YEM).