Hakkımızda

ODTÜ Malzeme Koruma Laboratuvarı (MKL), ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü' nde eğitim ve araştırma etkinlikleri yapmak üzere 1967 yılında kurulmuştur. ODTÜ-MKL, tarihi yapılar ve arkeolojik alanlarda laboratuvar analizleri ve arazi/saha incelemeleri kapsayan birçok bilimsel çalışma yapmıştır. ODTÜ-MKL' nın ana hedefi, Türkiye' de bilimsel nitelikli malzeme koruma çalışmalarını ilerletmek; Türkiye ve Avrupa' daki "Tarihi Anıtlar Bakım, Onarım ve Araştırma Çalışmaları"' na katkıda bulunacak önemli bir birim olarak hizmet vermektedir.

ODTÜ-MKL eğitim ve araştırma laboratuvarı olarak çalışmakta; ulusal ve uluslarası işbirlikleri kurarak eğitim ve araştırma etkinlikleri ve danışmanlık hismetleri vermekte; bu kapsamda koruma ile ilişkili devlet kurumları, sivil toplum örgütleri ve yurt dışındaki saygın koruma laboratuvarları ile ortak çalışmalar yapmaktadır.

ODTÜ-MKL' nin araştırma etkinlikleri tarihi yapı koruma uygulamalrının aşağıda belirtlien yönlerine odaklanmıştır:

 • Tarihi yapılarda ve arkeolojik alanlarda malzeme bozulma sorunlarınn teşhisi, çözüm programlarının oluşturulması,
 • Tarihi yapılarda yağmur suyu ve atık su drenaj sistemleri, ısı ve ses yalıtımı ve havalandırma gibi özgün işlevsel sistemlerinin tanımlanması, yeterlik analizi ve işlerliklerinin sağlanması,
 • Geleneksel/tarihi yapı malzemelerinin teknolojik özelliklerinin belirlenmesi; başarım, uyumluluk ve dayanıklılık niteliklerinin tanımlanması,
 • Malzeme koruma amaçlı müdahale ve onarım yöntemlerinin geliştirilmesi; koruma uygulamalarının tanımlanmas; onarım malzemelerinin seçimi ve hazırlanması,
 • Tarihi yapılar ve arkeolojik alanlar için düzenli bakım ve izleme programlarının geliştirilmesi,
 • Tarihi yapıların teşhis, onarım ve bakım çalışmalarının tahribatsız yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • Türkiye' deki koruma uygulamalarına kaynak olacak, tarihi malzeme araştırmaları veri bankası oluşturulası.

Bunlara ek olarak ODTÜ-MKL, günümüz yapıları, bu yapılarda kullanılan malzemeler ve işlevsel sistemlerinin  yeterlilik ve verimlilik analizleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yenilikçi malzemelerin geliştirilmesi, malzemelerin başarım özelliklerinin iyileştirlmesi ile ilgili konuları, ODTÜ-MKL' nın ilgi alanına girmektedir. ODTÜ-MKL, koruma sahasında birikimli ve tecrübeli koruma uzmanları ve bilim insanları yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Malzeme Koruma Laboratuvarı' nın Temel Faaliyetleri

 • Eğitim ve öğretim etkinlikleri
  • Mimarlık Bölümü lisans programı ve Restorasyon, Arkeometri ve Yapı Bilimleri lisansüstü programları için tüm disiplinlere açık teorik ve laboratuvar uygulamalı dersler,
  • Yüksek lisans ve doktora tezleri.
 • Araştırma faaliyetleri
  • Yükseklisans ve doktora tezleri,
  • Yurtiçi araştırma projeleri (BAP, TUBİTAK, AGUDOS, vb.),
  • Uluslararası araştırma projeleri (Temple of Augustus (WMF), Hammam (FP6), Quarryscapes (FP6), Monumentslab (FP7), Jochera (FP7), vb.).
 • Danışmanlık faaliyetleri
  • Koruma uygulamalarının planlanması ve tanımları kapsamınd kamu ve özel koruma kurumlarıyla işbirliği,
  • Devlet kurumlarıyla ortak yürütülen faaliyetler,
  • Disiplinler arası koruma projeleri ve eğitim etkinlikleri konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalr.
 • Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak yürütülen faaliyetler
  • Koruma uygulamaları üzerine KORDER (Koruma ve Rstorasyon Uzmanları Derneği) ve KORFED (Koruma ve Restorasyon Firmaları Derneği) ile ortak çalışmalar,
  • Bilimsel toplantılar düzenlenmesi.
 • Uluslararası ilişkiler
  • Sempozyum ve çalıştaylara katılım,
  • Bilimsel toplantılar ve eğitim çalıştaylarının düzenlenmesi,
  • Ortak yayınlar,
  • Fransa, Avusturya, Norveç, İtalya, İspanya Ürdün, Suriye, Pakistan, İran, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Moğolistan ve Amerika Birleşik Devletleri' ndeki saygın koruma laboratuvarları ile ortak araştırma ve eğitim faaliyerlerinde bulunma.