Tamamlanmış Projeler

ULUSLARARASI PROJELER:

-EU Project JOCHERA – 294975: Jordan Conservation of Cultural Heritage in ERA, FP7-INCO-2011-6; Katılımcı: ODTÜ; ODTÜ Proje Yürütücüsü: E. N. Caner-Saltık, Ayşe Tavukçuoğlu; Aralık 2011- Kasım 2013.

-EU Project MONUMENTSLAB - 206710: Improvement of METU-Research Laboratory for the Conservation of Historic Monuments, FP7-REGPOT-2007-1,  Coordination and support action, Proje Yürütücüsü: E. N. Caner-Saltık; WP1 Koordinatörleri: E. N. Caner-Saltık, T. Topal; WP2 Koordinataörü: A Tavukçuoğlu; WP3 Koordinatörleri: A. Türkmenoğlu, A. Tavukçuoğlu;  WP4 Koordinatörü: E.N. Caner-Saltık; Haziran 1, 2008 – Mayıs 31, 2011. 

-EU Project QUARRYSCAPES-051456, Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in the Eastern Mediterranean, EU, FP6, INCO Özel Hedeflenmiş Proje, Katılımcı ODTÜ, ODTÜ Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine N. Caner-Saltık; Kasım 2005- Kasım 2008.

-EU Project HAMMAM-517704, Aspects and Multidisciplinary Methods for the Mediterranean Region, EU, FP6, INCO, Özel Hedeflenmiş Proje, Katılımcı ODTÜ, ODTÜ Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine N. Caner-Saltık; Eylül 2005 - Ağustos 2008.

-TUBITAK-CNRS Bilateral Project, Development of new methods of conservation for marble in archaeological sites and monuments: A study to develop combined treatments for marble conservation using nanoparticles and biomineralization, Türk-Fransız Üniversite İşbirliği Projesi, METU-MCL ve LRMH Fransa. Türkiye Ekip Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine N. Caner-Saltık; Fransa Ekip Yürütücüsü: Dr. Genevieve Orial; 2004-2005.

-PACT-EUROMED GLACURE Project: 2001, EUROMED: ERB3514PL972598, Anadoludaki Ortaçağ sırlı seramiklerin özellikleri üzerine araştırma; ODTÜ Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ay Melek Özer; 1999-2001.

-METU- AGÜDOS 1999, 98. 02.01.01, Conservation of Orhun Monuments Part (1): Examination of the deterioration in Orhun Stone Monuments for the Purpose of Conservation; Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı-TIKA ve ODTÜ; Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Emine N. Caner-Saltık; 1999.

ULUSAL PROJELER:

 • ODTÜ AGÜDOS-06-02-01-2-00-11, Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı: Nemrut Dağı Tümülüs ve Anıtlarını Malzeme, Yapısal durum, Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Hazırlanması Projesi; Proje Yürütücüsü: E. N. Caner-Saltık, N. Şahin Güçhan; Proje süresi: 15.08.2006 – 03.03.2008 (1.dönem), 03.03.2008 – 15.09.2011 (2.bölüm).
 • ODTÜ BAP-02-01-2014-003 "Yapı duvarlarının nefes alma nitelikleri ve iç hava kalitesine etkileri: Ölçüm ve değerlendirme";Proje Süresi: 01/01/2014 - 30/06/2015 (18 ay).
 • ODTÜ BAP-02-01-2013-003 “Ankara çevresindeki gelenekesel ahşap iskeletli konutlarda kullanılan yapı malzemelerinin teknolojik özellikleri: kerpiç ve sıvalar";  Proje süresi: 01/01/ 2013-31/12/2013 (12 ay).

 • ODTÜ BAP-02-01-2012-01"Mimarlık Bölümü’nün eğitim ve araştırma etkinliklerine internet üzerinden erişim ve sorgulama imkanı 

  veren veri tabanının oluşturulması–Archweb sitesinin İçerik Yönetim Sistemi kullanılarak yeniden yapılandırılması (ARCHWEB-CMS)”; Proje süresi: 01/01/2012-31/12/2012.

 • ODTÜ BAP-02-01-2011 “20.yy başlarında yapı cephelerinde kullanılan taş görünümlü sıva mimari elemanların restorasyon sonrasıdurumlarının değerlendirilmesi - tahribatsız muayene ve mikroyapı analizleri”; Proje süresi: 01/01/2011-31/12/2011(12 ay).
 • ODTÜ BAP-02-012010-01“Binaların ısı yalıtım niteliklerinin kızıl ötesi ısıl görüntüleme (IRT) ile muayenesi”;  Proje süresi: 01/ 01/2010-31/12/2011(15 ay).

 • ODTÜ BAP-02-01-2010 “Yapım ve malzeme teknolojilerinde ilerlemeye yönelik arşiv ve veri tabani oluşturulmasi. 1. Aşama ODTÜ Yapı Bilimleri Araştırma Birimi’nin yapı fiziği sahasindaki çalişmaları”; Proje süresi: 01/2010- 06/2011.

 • ODTÜ BAP-02-01-2009-02 “Tarihi taş yapilarda malzeme sorunlarinin tahribatsiz yöntemlerle incelenmesi: sorun analizi ve yöntem geliştirilmesi”.Proje süresi: 01/2009-12/2009 (12 ay).

 • ODTÜ BAP-02-01-2009-06 “Tarihi konutlardaki dış sıva teknolojisi: hammadde ve katkı maddelerinin tanımları ve başarım (performans) özelliklerine etkileri”;  Proje süresi: 01/01/2009-31/12/2009 (12 ay).

 • ODTÜ BAP-2008-02-01-02 “Tarihi Türk hamam yapılarının özgün teknolojik özelliklerinin incelenmesi”; Proje süresi: 01/2008-06/2009 (12 ay).

 • ODTÜ BAP-2008-02-01-04 “Tarihi Ankara Konutlarında Dış Cephe Sıvaları: Bileşim, Hammadde Ve Başarım (Performans) Özellikleri”; Proje süresi: 01/ 2008-12/2008.

 • ODTÜ BAP-2007-02-01-01“Tarihi Türk hamamlarının tahribatsız yöntemlerle muayenesi:sıcak ve soğuk su tesisatı, ısıtma ve drenaj sistemleri”; Proje süresi: 01/2007-12/2007.

 • ODTÜ BAP-2007-02-01-04 “Ayaş'taki  bazı tarihi konut sıvalarının incelenmesi ve uygun onarım sıvalarının  hazırlanması”; Proje süresi: 01/2007-12/2007.

 • ODTÜ BAP -2006-02-01-01“Türkiye'de üretilen gaz beton (köpük beton)'un yapıda kullanım koşullarının  belirlenmesi”; Proje süresi:01/2006-12/2006.

 • ODTÜ BAP-2006-02-01-03 “Tarihi ahşabın değerlendirilmesinde tahribatsız metotların geliştirilmesi:Ultrasonik, akusto ultrasonik ve kızılaltı ısıl görüntü analizlerinin birlikta kullamı; Proje süresi:01/2006-12/ 2006.

 • ODTÜ BAP-2006-02-01-04 “Taş taklidi dış cephe sıvalarınınteknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve onarım sıvalarının geliştirilmesi: Ankara örnekleri ile bir çalışma; Proje süresi: 01/2006-12/2006.

 • ODTÜ BAP-2005-02-01-05 “Günümüz dış cephe sıvalarının malzeme özelliklerinin incelenmesi ve diğer yapı malzemeleri ile olan uyumlarının araştırılması”; Proje süresi:01/2005-04/2006.

 • ODTÜ BAP-2005-02-01-06 “Türkiye'de üretilen gaz beton (köpük beton)'un malzeme özelliklerinin belirlenmesi; Proje süresi: 01/ 2005-12/2005.

 • ODTÜ BAP-2005-02-01-08 “Tarihi ve yeni ahşap elemanların tahribatsız muayenesi:Ultrasonik ölçümler ve kızılötesi kamera ile görüntü analizleri”; Proje süresi: 01/2005-12/2005.

 • ODTÜ BAP-2004-02-01-09 “Tarihi yapılarda ahşap elemanların bozulmuşluklarının tahribatsız metotlarla belirlenmesi”; Proje süresi: 01/2004- 12/2004.

 • ODTÜ BAP-2004-02-01-01“Tarihi yapılarda malzeme koruma ve veri tabanının oluşturulması 1. aşama: ODTÜ malzeme koruma laboratuvarında son on yılda çalışılan tarihi yapılar”; Proje süresi: 01/2004-12/2004. 

 • ODTÜ BAP-2002-02-01-08 “Ağzıkarahan tüflerinin malzeme özellikleri”;  Proje süresi: 06/ 2002- 07/2004.

 • ODTÜ BAP-2000-02-01-08 “Bakım ve onarım çalışmalrı için tarihi taş yapılarda drenaj sistemlerinin araştırılması”; Proje süresi: 06/2000- 09/2002.

 • ODTÜ AFP-99-02-01-01“Tarihi taş yapılarda nem sorunlarının çözmeye yönelik tahribatsız yöntemlerin geliştirilmesi, özgün drenaj sistemlerinin ve detaylarının incelenmesi; Proje süresi: 05/1999-04/2000.

 • ODTÜ AFP-97-02-01-03 “Taş tarihi yapıların nem sorunlarından kaynaklanan problemlerini teşhis eden ve çözüm öneren bilgi tabanlı uzman sistemin geliştirilmesi";  Proje süresi: 04/1997- 10/1998.