Ulusal Yayınlar

 • Meriç, I., Tavukçuoğlu, A., Çalışkan, M. 2014. Malzemelerini mikro yapı özelliklerinin akustik perfomansa etkisi: Gözeneklilik yapısı ile ses yutma özelikleri arasındaki ilişki. 1.Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi, 13-14 Mart 2014, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul.

 • Meriç Nursal, I., Tavukçuoğlu, A. & Çalışkan, M. (2014). Malzemelerin Gözenek Yapısı ile Ses Yutma Nitelikleri Arasındaki İlişki. Yalıtım, 18(128) (ss 58-70).
 •  Sü Gül, Z., Çalışkan, M., Tavukçuoğlu, A. (2013). 2007-2011 Onarımları sonrası Süleymaniye Camii’nin akustik özellikleri: ölçüm ve değerlendirmeler. In: TAKDER 10. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-17 Aralık, 2013 (ss.HA03:1-8). İstanbul: Türk Akustik Derneği. URL: http://www.mezzostudyo.com/medya/pdf/23411389171013.pdf

 • Ulusoy, G., Tavukçuoğlu, A., Çalışkan, M. (2013). Tip proje spor salonlarındaki akustik özelliklerin çok amaçlı kullanımlar için iyileştirilmesi. TAKDER 10. Ulusal Akustik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-17 Aralık, 2013 (ss. HA12:1-10). İstanbul: Türk Akustik Derneği.

 •  Tavukçuoğlu, A., Aydın, A., Çalışkan, M. (2011). Tarihi Türk hamamlarının akustik nitelikleri: özgün hali ve bugünkü durumu. TAKDER 9. Ulusal Akustik Kongresi, Ankara, Türkiye,  26-27 Mayıs, 2011 (ss. 28/1-28/10). Ankara: Türk Akustik Derneği. URL: http://www.mezzostudyo.com/medya/pdf/23741369488884.pdf

 • Grinzato, E., Bison, P., Tavukcuoglu, A. (2009). Caratterizzazione di materiali edili, con il metodo integrato termografico-ultrasonico-analitico. La Conferenza Nazionale sulle Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica – 13o Congresso AIPnD (Associazione Italiana Prove non Distruttive Monitoraggio Diagnostica),  15-17 Ekim, 2009, Roma: AIPnD, İtalya (ss.1-10). URL: http://www.ndt.net/article/aipnd2009/files/orig/13.pdf.

 •  Tavukçuoğlu, A. (2009). Tarihi Yapıların Tahribatsız Yöntemlerle Muayenesi ve Kontrolü. E. Kudde ve P. Aksoy (Eds.) İBB KUDEB Kagir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye, 28-29 Eylül, 2009 (ss. 187-200). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Müdürlüğü (İBB KUDEP).

 •  Dişli, G., Tavukçuoğlu, A., Tosun, L. (2009). Ankara Şengül Hamamı’ndaki çatı akaçlama düzeneğinin tahribatsız yöntemlerle incelenmesi. H.Dönmez ve A. Özme (Eds), 30. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu - 24. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, Türkiye, 26-30 Mayıs, 2008 (ss. 279-298). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Yayın No: 3173, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No:132. Ankara: İsmail Aygül Ofset Matbaacılık. URL: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arkeometri/24_arkeometri.pdf.

 • Aydın, A., Tavukçuoğlu, A., Çalışkan, M. (2008). Tarihi Türk hamamlarındaki akustik niteliklerin bilgisayar modelleme ve simülasyon yöntemi ile analizi. Bildiriler Kitabı, 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 12-14 Kasım 2008 (ss. 268-279), İstanbul, Türkiye: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi.

 • Örs, K., Tavukçuoğlu, A, Demirci, Ş, Düzgüneş, A. (2008). Yalıtımlı dış duvarlarda kullanılan koruyucu dış cephe kaplamalarının uyumluluk özellikleri. Bildiriler Kitabı, 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, 12-14 Kasım 2008 (ss. 418-433), İstanbul, Türkiye: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi. URL:  http://arastirmax.com/system/files/dergiler/290/makaleler/30/1/arastirmax-yalitimli-dis-duvarlarda-kullanilan-dis-cephe-kaplamalarinin-uyumluluk-ozelliklerinin-degerlendirilmesi.pdf

 • Akoğlu K. G., Caner-Saltık, E.N., Caner-Özler E. (2008). Ankara Augustus Tapınağı’nın Taş Koruma Çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. 30. Uluslararasi Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 26-30 Mayıs 2008, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
 • Tavukçuoğlu, A., Caner-Saltik, E. N., Demirci, Ş., Yasar, T. Güney, A. (2005). Ağzıkarahan (Aksaray) tüflerinin malzeme özellikleri. Bildiriler Kitabı, 23.  Uluslararası Kazi, Araştirma ve Arkeometri Kongresi -Excavation, Research and Archeometry; Meeting of Research Results, Vol.2, Antalya, Türkiye, 30 Mayıs– 03 Hazirann, 2005 (ss. 417-428). T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Yayın No: 3053-2, Kültür ve Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No:114-2. Turizm Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM Basımevi. URL: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/sempozyum_pdf/arastirmalar/23_arastirma_2.pdf

 • Esen, S., Tunç, N., Telatar, S., Tavukçuoğlu, A., Caner-Saltık, E. N. & Demirci, Ş. (2004). Manisa Çukur Hamam’ın Onarımına Yönelik Malzeme Çalışmaları. In, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, Turkiye, 6-8 Ekim 2004 (ss. 494-505). İstanbul, Türkiye: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi.

 • Tavukçuoğlu, A., Düzgüneş A.& Caner-Saltık, E.N. (2002). Taş Tarihi Binalarda Çatı Akaçlama Düzeneklerinin Yeterlik Yönünden İrdelenmesi: Ağzıkarahan Örneği. 1. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, Vol. 2, İstanbul, Turkiye, 9-13 Ekim 2002 (ss. 655-666). İstanbul, Türkiye: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 • Tavukçuoğlu, A. (2000). Taş Yapılarda Malzeme Bozulmalarının Görsel Analizi – Ağzıkarahan Örneği. YAPI Dergisi, Haziran 2000, 100-106. Ankara, Turkey: Yapı Endüstri Merkezi (YEM).